Đồng Hồ

Thực Đơn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1DiemtrenDTLGvatoado.NLS.swf 1Gocluonggiacvatoado.NLS.swf 1Bangcacgocluonggiac.NLS.swf Thayoiemyeuthay.jpg CogiaovatranggiaoanNLS.jpg Lophocvangtuoitrevn.jpg Clip_Gioi_Thieu_Ve_Truong.swf

  Bộ biên bản thi (1)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm, chuyển mã Unicode
  Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:56' 27-06-2009
  Dung lượng: 183.0 KB
  Số lượt tải: 701
  Số lượt thích: 0 người  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK
  ----------((((----------


  BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
  KHÓA NGÀY 25, 26 - 06 - 2009


  HỘI ĐỒNG COI THI
  THPT:
  HUYỆN, TP:
  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  BIÊN BẢN PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT
  CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI

  THỜI GIAN HỌP: Vào hồi .......... giờ .........., ngày .......... tháng .......... năm 200...
  Địa điểm: ..........................................................................................................................
  Thành phần: ......................................................................................................................
  NỘI DUNG:
  I. CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI: ..............................................
  Khóa ngày: ..............................................................................................................................
  1. Chủ tịch Hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  2. Phó chủ tịch hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................

  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  3. Thư ký hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................

  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  4. Các thành viên hội đồng: Gồm có ............... thành viên.
  II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ CHO KỲ THI:
  - Số lượng học sinh ghi tên dự thi: .................... Trong đó có: .................... học sinh dân tộc.
  - Các đối tượng ưu tiên khác: ...................................................................................................
  - Cơ sở vật chất phục vụ hội đồng thi: .....................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  III. PHÂN CÔNG TRONG LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI:
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC:
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................

  Phiên họp chấm dứt vào hồi ............. giờ ............. cùng ngày.

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Hội đồng thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  BIÊN BẢN HỌP TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG COI THI

  THỜI GIAN HỌP: Vào hồi .......... giờ .........., ngày .......... tháng .......... năm 200...
  Địa điểm: ..........................................................................................................................
  Thành phần: Toàn thể các thành viên của hội đồng coi thi.
  NỘI DUNG:
  I. CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI: ..............................................
  Khóa ngày: ..............................................................................................................................
  1. Chủ tịch Hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  2. Phó chủ tịch hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................

  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  3. Thư ký hội đồng:
  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................

  Ông (bà) ...................................................................................................................................
  Chức vụ ......................................................... Nơi công tác ....................................................
  4. Các thành viên hội đồng: Gồm có ............... thành viên.
  Số người vắng: (Ghi rõ họ tên và lý do vắng)..........................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................

  II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÁO CÁO TRƯỚC TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG:
  1. Số lượng học sinh ghi tên dự thi: .................... Trong đó có:
  + Học sinh dân tộc: ................................... Học sinh con gia đình liệt sỹ: ......................
  + Thí sinh tự do: ...............................................................................................................
  2. Số phòng thi: .......................................................................................................................
  3. Các nội dung khác chuẩn bị cho kỳ thi:...............................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  III. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÔNG BỐ VIỆC PHÂN CÔNG:
  (Lãnh đạo hội đồng, lịch làm việc của hội đồng, hiệu lệnh, hướng dẫn học quy chế thi ...)
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  IV. TIẾN HÀNH KIỂM TRA:
  (Hồ sơ thí sinh và cơ sở vật chất phục vụ hội đồng thi)
  Nhận xét của hội đồng sau khi kiểm tra:
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  Kết luận của hội đồng về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi:
  ..................................................................................................................................................
   
  Gửi ý kiến