Đồng Hồ

Thực Đơn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1DiemtrenDTLGvatoado.NLS.swf 1Gocluonggiacvatoado.NLS.swf 1Bangcacgocluonggiac.NLS.swf Thayoiemyeuthay.jpg CogiaovatranggiaoanNLS.jpg Lophocvangtuoitrevn.jpg Clip_Gioi_Thieu_Ve_Truong.swf

  Ke hoach trong Quan ly nha truong

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:36' 06-07-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 352
  Số lượt thích: 0 người
  ThS. Trịnh Anh Cường
  Khoa Quản lý
  Học viện quản lý giáo dục
  Biên soạn
  Kính chào các đồng chí !
  xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong trường THPT
  Cấu trúc bài
  Xây dựng được một bản kế hoạch năm học
  1. Có người cho rằng : kế hoạch cần thiết trong quản lý vĩ mô còn trong quản lý vi mô thì quản lý theo tình huống.
  - Đồng chí có tán thành không ?
  - Có ý kiến nào khác ?
  2. Có hai quan điểm quản lý : quản lý bằng giải quyết các sự việc cụ thể (các tình huống) và quản lý theo kế hoạch. Đồng chí thiên về trường phái nào ?
  - Quản lý bằng giải quyết các sự việc cụ thể : ?
  - Quản lý bằng kế hoạch : ?
  trắc nghiệm
  4. Thế nào là kế hoạch hoá ?
  5.Thế nào là kế hoạch hoá trong giáo dục ?

  Kế hoạch hoá trong giáo dục, với nghĩa rộng nhất, là áp dụng sự phân tích hệ thống và hợp lý các quá trình phát triển giáo dục với mục đích làm cho giáo dục đạt được các kết quả và có hiệu quả hơn phù hợp với những yêu cầu và nhiệm vụ của người học và xã hội đặt ra .
  - Kế hoạch là toàn bộ nói chung những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định với cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành.
  Kế hoạch hoá là làm cho phát triển một cách có kế hoạch.
  ? Theo thời gian :
  1) Kế hoạch dài hạn (kế hoạch chiến lược)
  2) Kế hoạch trung hạn
  3) Kế hoạch ngắn hạn
  Đ/C cho biết ở cơ sở giáo dục của đ/c có
  những loại kế hoạch nào ?
  1. Các loại kế hoạch chính trong trường THPT.
  ? Theo tính chất nội dung :
  1) Kế hoạch dài hạn - kế hoạch phát triển.
  2) Kế hoạch năm học.
  3) Kế hoạch chủ nhiệm các lớp.
  4) Kế hoạch công tác của các tổ chuyên môn,
  5) Kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
  6) Thời khoá biểu.
  7) Lịch công tác chung cho toàn trường theo từng tuần.
  8) Kế hoạch tài chính.
  9) Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
  10) Các đề án, chương trình.
  2, Tiến trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
  Đ/c hãy nêu tiến trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học ở cơ sở đ/c.
  xây dựng
  kế hoạch
  Chỉ đạo
  thực hiện kế hoạch
  Tổ chức
  thực hiện kế hoạch
  Kiểm tra, đánh giá
  kế hoạch
  Tiến trình xây dựng và tổ chức thực hiện
  kế hoạch năm học ( KH ngắn hạn)
  1.1. Tiền kế hoạch
  a) Xác định nhu cầu và thu thập thông tin
  - Xác định các thủ tục xây dựng kế hoạch
  Thành lập nhóm xây dựng kế hoạch.
  Thu thập, phân tích và xử lý thông tin phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch.
  1. xây dựng kế hoạch
  - Phân tích, đánh giá thực trạng nhà trường.
  Phân tích tình hình môi trường xã hội.
  Dự báo các chỉ tiêu phát triển KT-XH,
  - Dự đoán chiều hướng phát triển về các chỉ tiêu cần có trong KH.
  - Dự báo các hoạt động của nhà trường nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  b) Dự báo, chẩn đoán :
  1.2. Xây dựng kế hoạch sơ bộ :
  - Xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được.
  - Xây dựng các điều kiện cần thiết (nhân lực, phương tiện, thiết bị, tài chính) cho kế hoạch.
  - Dự thảo các phương án, dự án về kế hoạch.
  - Trong kế hoạch sơ bộ, ta có thể đề xuất nhiều phương án khác nhau để lựa chọn.
  1.3. Xây dựng kế hoạch chính thức
  Trên cơ sở của kế hoạch sơ bộ, tiến hành xây
  dựng kế hoạch chính thức.
  Cho thảo luận tập thể .
  Xét duyệt cấp trên.
  Sau khi được duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch.
  2. Tổ chức thực hiện kế hoạch
  ? Phân công thực hiện, sắp xếp nhân lực, phân bổ kinh phí và các điều kiện vật chất cho việc thực hiện kế hoạch.
  ? Lập chương trình hoạt động, tức là kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các việc đã nêu trong kế hoạch.
  ? Giao kế hoạch cho các bộ phận.
  ? Ra các quyết định thực hiện kế hoạch.

  3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch
  Nội dung chỉ đạo :
  1) Thực hiện quyền chỉ huy, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ
  2) Thường xuyên đôn đốc, động viên và kích thích
  3) Giám sát và điều chỉnh, sửa chữa
  4) Thúc đẩy các hoạt động phát triển.
  4. Kiểm tra đánh giá
  1) Đảm bảo sự phản hồi thông tin.
  2) Để xây dựng một quá trình lập kế hoạch liên tục và thường xuyên.
  1) Những cơ sở pháp lý :
  - Các Nghị quyết từ các cấp Đảng
  Các chỉ thị từ Chính phủ đến các cấp chính quyền ;
  Các chỉ thị năm học của ngành dọc.
  Ngoài ra, một căn cứ nghị quyết Đại hội Chi bộ, và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức nhà trường.
  3.1. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch trong giáo dục
  2) Các mục tiêu, chỉ tiêu cần thực hiện:
  Các chỉ tiêu này có thể do đơn vị xây dựng và cũng có thể được giao từ cấp quản lý cấp trên.
  3- Một số phương pháp tính toán trong xây dựng kế hoạch
  3) Các điều kiện nội lực của trường:
  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý.
  Cơ sở vật chất và thiết bị :
  Các thành tích, các kết quả thực hiện kế hoạch của năm học trước...
  4) Các điều kiện ngoại lực :
  Sự quan tâm của xã hội,
  Sự phát triển của kinh tế - xã hội.
  Sự phát triển dân số.
  Mặt bằng dân trí, truyền thống văn hoá.
  Các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường tác động vào GD
  Các cạnh tranh hiện hữu và tiềm ẩn đối với nhà trường.
  3.2. Một số phương pháp tính toán nhu cầu
  trong xây dựng kế hoạch
  1) Phương pháp định mức : N = Qi ? di ? qi
  N: nhu cầu; Qi : khối lượng/nhiệm vụ thứ i ; di : định mức sử dụng
  qi : hệ số định mức so định mức chuẩn
  2) Phương pháp tiêu chuẩn định biên
  N = Đ ? tc ? Tsd / T
  Đ: số đơn vị chuẩn ; tc : tiêu chuẩn định biên ;
  Tsd : thời gian đơn vị chuẩn HĐ ; T : thời gian HĐ theo chế độ
  3) Phương pháp tỷ lệ : N = Qi ? hi
  Qi : khối lượng/nhiệm vụ ; hi tỷ lệ cần thiết
  4) Phương pháp cân đối (phương pháp cung cầu)
  A + B + C = X + Y + Z
  Đ/c cho biết cấu trúc bản KH năm học ở cơ sở đ/c lập gồm mấy phần? Đó là những phần gì ?
  4.1.Cấu trúc nội dung Kế hoạch năm học
  Phần thứ nhất : Phân tích, đánh giá tình hình, đặc điểm bên trong, bên ngoài cơ sở giáo dục
  Phần thứ hai : Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong năm học và các biện pháp thực hiện
  Phần thứ ba : Chương trình công tác của
  một số hoạt động chính
  Tình hình, đặc điểm của cơ sở: Mặt mạnh, mặt yếu của cơ sở (các yếu tố nội lực) về đội ngũ, về HS, về cơ sở vật chất, tài chính....
  - Thành tích mà cơ sở trong những năm qua, đặc biệt là trong một vài năm gần đây
  - Tình hình môi trường xã hội (các yếu tố ngoại lực): Những cơ hội mà cơ sở có thể vận dụng ... Những nguy cơ và thách thức mà nhà cơ sở cần tránh và khắc phục.
  Phần thứ nhất : Phân tích, đánh giá tình hình, đặc điểm bên trong, bên ngoài cơ sở giáo dục
  Trong mỗi nội dung cần có:
  Các hoạt động.
  Các chỉ tiêu cần đạt.
  Các biện pháp thực hiện
  Các điều kiện cần yêu cầu.
  Trong mục tiêu cần có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể
  Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện các mặt công tác của trường trong năm học.
  1. Công tác dạy - học và giáo dục đạo đức cho học sinh,
  2. Tuyển sinh.
  3. Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng giáo viên.
  4. Công tác thi đua.
  5. Hoạt động lao động, hướng nghiệp, giáo dục KTTH:
  6. Hoạt động ngoài giờ, hoạt động xã hội:
  7. Xây dựng cơ sở vật chất,
  8. Xã hội hoá công tác giáo dục:
  9. Công tác quản lý, kiểm tra nội bộ...
  Phần thứ ba : Chương trình công tác của
  một số hoạt động chính
  (sơ đồ Gant)
  Luyện kỹ năng
  Bàn trên và bàn dưới tạo thành một nhóm hãy xây dựng bản kế hoạch năm học 2007-2008 cho một trường của một đ/c trong nhóm.( riêng phần 2 do thời gian có hạn nhóm hãy chọn một nội dung trong các nội cần xây dựng và viết chi tiết về nội dung đó).
  Cử đại diện nhóm trình bày.
  Khái niệm:
  Kế hoạch tác nghiệp ( hay còn gọi là kế hoạch hành động) là kế hoạch được lập cho một thời kỳ ngắn, thường dưới 1 năm ( qúy, tháng, tuần).

  4.2. Kế hoạch tác nghiệp:
  . Cách thể hiện một kế hoạch tác nghiệp.
  Bảng kế hoạch tác nghiệp
  Biểu đồ Gant
  Biểu đồ này có kết cấu như sau:
  câu hỏi - bàI tập
  Nêu khái quát tiến trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngăn hạn của cơ sở giáo duc. Nêu nội dung chi tiết của bước xây dựng kế hoạch.
  Nêu nội dung cơ bản của bản kế hoạch năm học. liên hệ với việc xây dựng kế hoạch năm học nơi Đ/C công tác.

  1.
  2.
  3.
  . . .
  ThS. Trịnh Anh Cường
  Khoa Quản lý
  Học viện quản lý giáo dục
  Tel: 0913.288225
  E-mail: Anhcuongcda@hn.vnn.vn
  Một số vấn đề chủ yếu
  về lý luận đã được lý giải
  một số vấn đề chung
  Tiến trình
  kế hoạch hoá
  Các loại kế hoạch chính trong trường mn
  xây dựng kế hoạch năm học
  Xin chân thành cảm ơn
  và chúc các đồng chí
  thành đạt !
  Nguồn: Lớp BD CB QLGD K56, 2009, Học viện Quản lý Giáo dục, Hà Nội.
  Sưu tầm (giữ nguyên bản gốc):
  Trần Quốc Thành, 090 5 59 00 99
  http://ngoclinhson.violet.vn
  http://ngoclinhson.tk
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓