Đồng Hồ

Thực Đơn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1DiemtrenDTLGvatoado.NLS.swf 1Gocluonggiacvatoado.NLS.swf 1Bangcacgocluonggiac.NLS.swf Thayoiemyeuthay.jpg CogiaovatranggiaoanNLS.jpg Lophocvangtuoitrevn.jpg Clip_Gioi_Thieu_Ve_Truong.swf

  Quan ly Hoat dong day hoc truong trung hoc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:35' 06-07-2009
  Dung lượng: 68.8 KB
  Số lượt tải: 226
  Số lượt thích: 0 người
  Quản lý
  hoạt động dạy học
  ở trường THPT
  Quá trình dạy học
  hoạt động dạy
  - Tổ chức
  - Điều khiển
  hoạt động học
  - Tự tổ chức
  - Tự điều khiển
  Kết quả học tập
  Hợp tác
  Giúp đỡ
  Nhiệm vụ dạy học
  1.Tổ chức điều khiển người học nắm vững hệ thống tri thức khoa học và hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng
  2.Tổ chức điều khiển người học hình thành, phát triển năng lực và các phẩm chất trí tuệ đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo
  3.Tổ chức điều khiển người học hình thành, phát triển thế giới quan khoa học, nhân sinh quan và các phẩm chất, thói quen, hành vi đạo đức.

  Cấu trúc quá trình dạy học
  MT
  TBDH
  GV
  ND
  PP
  HS
  Đặc điểm của quản lý
  hoạt động dạy học
  1. Mang tính chất QL hành chính, sư phạm
  - Mang tính hành chính: Quản lý theo pháp luật và những nội qui, qui chế qui định có có tính chất bắt buộc trong hoạt động dạy học.
  - Mang tính sư phạm: chịu sự qui định của các qui luật của quá trình DH - GD diễn ra trong môi trường sư phạm lấy hoạt động và quan hệ DạyHọc làm đối tượng quản lý.


  Các qui luật của hoạt động DH - GD
  1. Quy luật về tính quy định xã hội đối với quá trình dạy học
  2. Quy luật thống nhất biện chứng giữa Dạy- Học
  3. Quy luật thống nhất biện chứng giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ của HS
  4. Quy luật thống nhất biện chứng giữa nội dung dạy học và PPDH
  5. Quy luật thống nhất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra hoạt động Dạy- Học.


  2. Mang tính đặc trưng của khoa học quản lý.
  - Thực hiện chức năng trong chu trình quản lý để quản lý QTDH.  - Vận dụng các nguyên tắc và PP quản lý trong quản lý QTDH.

  Kế hoạch
  Kiểm tra
  Tổ chức
  Chỉ đạo
  3. Có tính xã hội hoá cao.

  - Chịu sự chi phối trực tiếp của các điều kiện kinh tế xã hội.
  - Có mối quan hệ tương tác thường xuyên với đời sống xã hội.
  4. Hiệu quả của quản lý quá trình dạy học
  - Số lượng học sinh đạt được mục đích học tập.
  - Chất lượng dạy học.
  - Hiệu quả dạy học (Hiệu quả trong và hiệu quả ngoài).


  Những yêu cầu của quản lý
  quá trình dạy học
  1. §¶m b¶o tÝnh ph¸p lý.
  2. §¶m b¶o tÝnh khoa häc.
  3. §¶m b¶o tÝnh thùc tiÔn.
  4. Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ d¹y häc.
  Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới
  chất lượng dạy học
  1. Thực hiện kế hoạch dạy học
  -Về cơ bản thực hiện đúng quy định. Đã thực hiện daỵ ngoại ngữ cho 100% HS theo chương trình 3 năm và 7 năm. 100% truờng đã thực hiện đủ chương trình môn Tin học về phần lý thuyết.
  - Tuy nhiên chưa đảm bảo thực hiện đủ các bài thực hành trong chương trình, dạy học tự chọn còn lúng túng.

  Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới
  chất lượng dạy học
  2. Đội ngũ giáo viên
  - Tỷ lệ GV/lớp: 1,87 ( ĐB sông Hồng 2,12; Tây bắc và DH Nam TB 1,67).
  97,3% GV đạt chuẩn,
  27% GV Tin học chưa đạt chuẩn.
  - Cơ cấu GV không đồng bộ.

  Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới
  chất lượng dạy học
  3. Thực hiện đổi mới PPDH
  - Đội ngũ GV đã thực hiện đổi mới PPDH, giáo án đã được thiết kế theo hướng coi trọng tổ chức hoạt động học tập và đã ứng dụng CNTT trong dạy học.
  - Tuy nhiên hiệu quả đổi mới PPDH thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình, SGK.
  Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới
  chất lượng dạy học
  4. CSVC-TBDH
  - Cung ứng chậm: 12/2006 23 tỉnh có TBDH, 4/2007 có thêm 29 tỉnh được cung ứng TBDH, 7/2006 còn 5 tỉnh chưa được cung ứng đủ TBDH (Bình định, Bình thuận, Hà tây, Hưng yên, Lạng sơn, Thái bình)
  - Chất lượng chưa đảm bảo gây khó khăn cho GV khi sử dụng, hiệu quả sử dụng TBDH chưa cao.
  5. Công tác quản lý: còn hạn chế
  Tình hình phân ban
  1. Lựa chọn Ban của HS

  - Ban KHTN: 219.111 HS chiếm 19,77%
  - Ban KHXH- NV: 71.734 HS chiếm 6,47%
  - Ban cơ bản: 817.552 HS chiếm 73,6%
  Ban cơ bản chiếm ưu thế


  2. HS chọn môn nâng cao
  - Chọn theo hướng KHTN: 42,32%
  - Chọn theo hướng KHXH- NV: 24,39%
  - Chọn 1-2 môn nâng cao: 7,36%
  - Không học môn nâng cao nào: 25,66%  3. Dạy học tự chọn lúng túng  Nguyên nhân:
  - Sự lựa chọn môn nâng cao của HS đa dạng.
  - Chương trình,tài liệu ban hành chưa kịpthời
  Nội dung các chủ đề tự chọn của các trường không phù hợp với nhu cầu và khả năng của HS.
  - GV hạn chế về CM, kỹ năng giảng dạy.
  - CSVC- TBDH còn thiếu, chưa đảm bảo
  yêu cầu.


  quản lý hoạt động dạy học
  1. Xây dựng kế Hoạch quản lý
  - Xây dựng kế hoạch chung.
  - Kế hoạch khác:
  1.Thời khoá biểu: là kế hoạch đặc biệt, khi xây dựng thời khóa biểu cần chú ý một số vấn đề :
  + Kế hoạch dạy học của Bộ giáo dục-đào tạo
  + Cơ sở của khoa học sư phạm.
  + Đặc điểm của từng môn học.
  + Khả năng điều hoà lao động sư phạm của GV.
  + Điều kiện, hoàn cảnh của từng GV.
  + Nền nếp và chất lượng dạy học.
  2. Xây dựng lịch theo dõi nền nếp dạy học.
  3. Xây dựng KH bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu kém và thi HS giỏi hàng năm.
  4. Xây dựng KH ôn tập, kiểm tra học kỳ, năm học.
  5. Xây dựng KH phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường để chỉ đạo dạy học.
  6. Xây dựng KH hối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh phục vụ cho dạy học.
  7. Xây dựng KH cá nhân của người quản lý để chỉ đạo chuyên môn, đảm bảo cho QTDH được vận hành một cách có nền nếp, có chất lượng
  2. Hoàn thiện tổ chức nhân sự
  1. Hoàn thiện ban chỉ đạo:
  - Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng( trưởng ban)
  - Tổ trưởng tổ chuyên môn.
  - Giáo viên giỏi.
  Nhiệm vụ của ban chỉ đạo:
  - Dự thảo kế hoạch và chỉ đạo chuyên môn.
  - Tổ chức công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
  - Tổ chức thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi.
  - Kiêm nhiệm một số công việc khác của Đoàn thể.
  2. Hoàn thiện các tổ chuyên môn và chỉ định tổ trưởng chuyên môn.
  3. Xây dựng các màng lưới cốt cán.
  3. Chỉ đạo hoạt động dạy học
  1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch dạy học
  - Theo Phõn ph?i chuong trỡnh THCS, THPT nam h?c 2008-2009 S? 7299/BGDDT-GDTrH, ngy12/08/2008
  - Luu ý: Hi?u tru?ng cỏc tru?ng THPT can c? di?u ki?n th?c t?, n?u xột th?y c?n thi?t, cú th? d? xu?t v? c? th? hoỏ PPCT cho phự h?p d? d? ngh? S? GDDT phờ chu?n v t? ch?c th?c hi?n PPCT dó du?c phờ chu?n.


  Thực hiện dạy học tự chọn ở
  cấp THPT

  1. Đối với ban KHTN và ban KHXH-NV Toàn bộ thời lượng dạy học tự chọn trong KHGD được sử dụng để
  dạy học tự chọn bám sát (ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới).

  2. Đối với ban Cơ bản

  Cách 1 Dạy học từ 1 đến 3 môn nâng cao trong số 8 môn nâng cao (Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ). Các môn này có thể dạy theo CT-SGK nâng cao hoặc CT-SGK chuẩn và chủ đề tự chọn nâng cao. Thời lượng dạy học tự chọn còn lại dành để dạy chủ đề bám sát.
  Cách 2 Dạy tất cả các môn theo CT-SGK chuẩn và thời lượng dạy tự chọn dùng để ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng các môn học
  Những điểm chú ý về KPPCT
  cấp THPT
  1. Các môn học tự chọn của cấp THPT
  - Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản: Có 2 cách tổ chức dạy học môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản:
  + Dạy học theo sách giáo khoa nâng cao
  + Dạy học theo SGK chuẩn kết hợp với dạy học CĐNC của môn học đó.
  - Môn học tự chọn Ngoại ngữ 2.

  2.C¸c chñ ®Ò tù chän cña cÊp THPT
  1. D¹y häc chñ ®Ò n©ng cao
  - C§NC chØ cã ë 8 m«n ph©n ho¸ vµ chØ dïng cho ban c¬ b¶n. Thêi l­îng d¹y häc C§NC cña 8 m«n ph©n ho¸ lµ thêi l­îng chªnh lÖch gi÷a thêi l­îng dµnh cho ch­¬ng tr×nh chuÈn vµ ch­¬ng tr×nh n©ng cao m«n häc ®ã trong KH gi¸o dôc THPT.
  - C¸c Së GD-§T quy ®Þnh ph©n phèi ch­¬ng tr×nh d¹y häc c¸c C§NC cho phï hîp víi m¹ch kiÕn thøc cña SGK chuÈn m«n häc ®ã.

  2. Dạy học chủ đề bám sát
  Dạy học tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới cho học sinh.
  - Hiệu trưởng các trường THPT lập KH dạy học CĐBS (chọn môn học; ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kỳ trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng CM và GV chủ nhiệm lớp.
  * Bộ GDĐT ban hành tài liệu CĐBS lớp 10, dùng cho GV để tham khảo, không ban hành tài liệu CĐBS lớp 11, 12. GV chuẩn bị kế hoạch bài dạy CĐBS với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn.
  Về sử dụng tài liệu GD địa phương
  Thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 5977/BG&ĐT- GDTrH ngày 07/7/2008 vÒ thùc hiÖn néi dung gi¸o dôc ®Þa ph­¬ng ë cÊp THCS vµ cÊp THPT tõ n¨m häc 2008-2009.
  Nội dung gắn với địa phương
  - Môn Giáo dục cụng dân: có bài thực hành ngoại khoá với nội dung phù hợp với thực tiễn địa phương (THPT mỗi lớp có 2 tiết/ năm). Tham khảo các tài liệu thuộc chủ đề GD ý thức công dân của địa phương
  - Môn Thể dục: Chương trình và SGV môn Thể dục của mỗi lớp đều quy định có 1 chương (Thể thao tự chọn) do địa phương tự chọn nội dung dạy học.
  2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện
  nền nếp dạy học
  - Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các nội qui của nhà trường về nền nếp dạy học.
  - Chỉ đạo thực hiện các loại kế hoạch về dạy học, đặc biệt quan tâm đến các loại kế hoạch:
  + Thực hiện chương trình các môn học.
  + Thời khoá biểu lên lớp.
  + Nền nếp ra vào lớp của thầy và trò.
  - Chỉ đạo nền nếp sinh hoạt chuyên môn
  + Tổ chức sinh hoạt các hội đồng khác: Hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật.
  + Sinh hoạt tổ CM 2 tuần một lần. Nội dung và hình thức sinh hoạt tổ CM phải thực sự góp phần đảm bảo kỷ cương nền nếp và nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng bồi dưỡng CM, nghiệp vụ.
  + HT có thể thành lập các hội đồng tư vấn khác. Thành phần, nhiệm vụ và thời gian hoạt động của các hội đồng này do hiệu trưởng quy định
  3. Chỉ đạo đổi mới PPDH
  Phương pháp giáo dục THPT phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng HS, điều kiện của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng cho HS
  phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện KN vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho HS.
  Mô hình quan điểm dạy hoc, PPDH
  và kỹ thuật dạy học
  Quan điểm dạy học, PPDH
  và kỹ thuật dạy học
  - Quan điểm DH là khái niệm rộng, định hướng cho việc lựa chọn các PPDH cụ thể.
  - Các PPDH là khái niệm hẹp hơn, đưa ra mô hình hành động.
  - Kỹ thuật DH là khái niệm nhỏ nhất, thực hiện các tình huống hành động.
  Quan điểm dạy học, PPDH
  và kỹ thuật dạy học
  - Một QĐDH có những PPDH phù hợp.
  - Một PPDH cụ thể có các KTDH đặc thù.
  - Tuy nhiên, có những PPDH phù hợp với nhiều QĐDH, cũng như những KTDH dùng trong nhiều PPDH khác nhau.

  Các mức độ nội dung dạy học
  Mức độ hiểu biết
  và kỹ năng sử dụng PPDH của giáo viên
  Những khó khăn của giáo viên khi thực hiện đổi mới PPDH
  ý kiến của giáo viên về những vấn đề cần quan tâm để đổi mới PPDH
  Định hướng đổi mới PPDH
  1. Đáp ứng nhu cầu lợi ích của người học, phát triển khả năng tự học
  2. Sử dụng hệ thống các PPDH có chọn lọc. Kết hợp PPDH truyền thống với PPDH tích cực đúng mức.
  3. Coi trọng tổ chức hoạt động học tập, tạo điều kiện cho HS tham gia hoạt động nhằm phát huy tích tích cực, tự giác. của HS.
  4. Đổi mới PPDH cùng với đổi mới kiểm tra đánh giá.
  5.Vai trò của GV là người tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ.  Chỉ đạo đổi mới PPDH
  Tr¸ch nhiÖm cña Hiệu trưởng
  - Hiệu trưởng lµ ng­êi ®i tiªn phong
  - H­íng dÉn GV thùc hiÖn ®æi míi PPDH
  - Ch¨m lo c¸c ®iÒu kiÖn, ph­¬ng tiÖn phôc vô GV ®æi míi PPDH.
  - LÊy ý kiÕn vÒ chÊt l­îng gi¶ng d¹y cña GV
  - §¸nh gi¸ ®óng tr×nh ®é, n¨ng lùc cña GV trong thùc hiÖn ®æi míi PPDH.
  - Khen th­ëng GV thùc hiÖn ®æi míi PPDH ®¹t hiÖu qu¶.


  Trách nhiệm của tổ chuyên môn

  - H×nh thµnh GV cèt c¸n vÒ ®æi míi PPDH.
  Th­êng xuyªn tæ chøc dù giê vµ nghiªm tóc rót kinh nghiÖm.
  - Tæ chøc sinh ho¹t CM víi néi dung phong phó, thiÕt thùc.
  - §éng viªn GV tù båi d­ìng, tÝch cùc häc hái vµ s½n sµng chia sÎ kinh nghiÖm víi ®ång nghiÖp.
  Những yêu cầu
  trong chØ ®¹o ®æi míi PPDH
  - Bồi dưỡng tình cảm hứng thú, GD thái độ tích cực, tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập cho HS; phát huy vai trò chủ đạo của GV.
  - Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của GV và HS, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý,vừa sức tiếp thu của HS; bồi dưỡng n¨ng lùc độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất kiến thức.

  Những yêu cầu
  trong chØ ®¹o ®æi míi PPDH
  - Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế.
  - GV sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, dễ hiểu, tác phong thân thiện, coi trọng việc khuyến khích, động viên HS học tập, tổ chức hợp lý cho HS làm việc cá nhân và theo nhóm.
  - Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng HS khá giỏi và giúp đỡ HS học lực yếu kém.

  1.Chỉ đạo xây dựng đội ngũ giáo viên

  1.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên về việc đổi mới PPDH
  - Quán triệt mục tiêu để nâng cao nhận thức
  - Đề cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên
  - Coi việc đổi mới PPDH là một hoạt động bình thường
  - Động viên, khen thưởng

  1.2 Tăng cường công tác bồi dưỡng GV
  Nội dung bồi dưỡng
  1. Kiến thức chung về PPDH/ PPDH tích cực.
  2. KN xây dựng KH bài học theo hoạt động.
  3. KN lựa chọn và sử dụng các PPDH.
  4. KN sử dụng TBDH nhằm hỗ trợ việc đổi mới PPDH.
  5. KN tổ chức các hoạt động trong giờ học.

  Phương pháp dạy học
  Khái niệm:
  PPDH là tổ hợp các cách thức hoạt động của Giáo viên và Học sinh trong quá trình dạy học dưới sự chỉ đạo của thầy nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ Dạy Học.


  Đặc điểm của PPDH
  1. Tính khách quan và tính chủ quan
  - Tính khách quan:
  Mọi PPDH đều phải xuất phát từ đối tượng, từ đặc điểm, quy luật vận động, cấu trúc của đối tượng.
  - Tính chủ quan:
  Do GV- HS lựa chọn và thực hiện. Hiệu quả của mỗi PPDH phụ thuộc vào năng lực sử dụng của chủ thể.
  2. Tính có mục đích của PPDH
  Mối quan hệ giữa Mục tiêu- Nội dung
  - Phương pháp ( M-N-P ) là mối quan hệ có tính quy luật của quá trình dạy học.
  PPDH luôn chịu sự quy định của mục tiêu và nội dung dạy học.
  - PPDH là phương tiện để chuyển tải nội dung nhằm đạt mục tiêu dạy học
  3. PPDH gắn liền với nội dung dạy học
  PPDH là cách thức tác động của GV và HS giúp HS chiếm lĩnh được nội dung DH.
  Nội dung DH được quy định ổn định, mang tính khách quan và trở thành đối tượng của hoạt động học.
  - Nội dung DH quy định PP của chủ thể trong quá trình chiếm lĩnh nó. Phải lựa chọn PPDH phù hợp với từng kiểu nội dung DH.

  4. PPDH gắn liền với phương tiện DH

  - PPDH và PTDH là 2 phạm trù độc lập nhưng tồn tại và vận động trong mối quan hệ biện chứng với nhau, gắn bó với nhau.
  - PTDH chỉ là thứ công cụ không tự nó vận hành hay phát huy tác dụng nhưng PTDH trở thàmh mặt kỹ thuật của PPDH khi nó gắn liền với PPDH như là một bộ phận của phương pháp.
  5. PPDH có cấu trúc đa cấp
  Theo lý thuyết hoạt động: PPDH là hệ thống hành động và thao tác có trật tự, được tổ chức một cách hợp lý.
  Mỗi hoạt động được thực hiện bởi nhiều hành động.
  - Mỗi hành động được thực hiện bởi nhiều thao tác (thao tác không có mục đích mà chỉ là phương thức để đạt mục tiêu).
  1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của HS, HS là chủ thể của hoạt động.
  2. Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
  3. Tăng cường học tập cá thể với học tập hợp tác (nhóm).
  4. Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS.
  5. Coi trọng lợi ích của người học.

  ĐặC trưng của ppdh tích cực
  Tăng cường công tác bồi dưỡng GV
  Hình thức bồi dưỡng
  - Hội giảng
  - Hội thảo theo chuyên đề
  - Sinh hoạt tổ chuyên môn
  - Mở lớp tập huấn
  - Tự bồi dưỡng

  2. Chỉ đạo đổi mới hoạt động dạy học
  2.1 Chỉ đạo đổi mới kế hoạch dạy học
  Chỉ đạo đổi mới
  thiết kế KHDH theo hoạt động
  Thay đổi cách viết mục tiêu
  + Mục tiêu phải xác định rõ mức độ hoàn thành việc học tập của học sinh
  + MT không chỉ đơn thuần là chủ đề của bài học mà là cái đích bài học phải đạt tới
  + Mục tiêu phải nói rõ kết quả của bài học chứ không phải là mô tả nội dung, tiến trình bài học.
  + Mỗi kết quả trong mục tiêu được diễn tả bằng một động từ hành động.
  ThiÕt kÕ KHDH theo ho¹t ®éng
  - HS là đối tượng của hoạt động dạy đồng thời là chủ thể của hoạt động học- được cuốn hút vào các hoạt động học tập.
  - Thiết kế KHBH theo hoạt động đặt HS vào nhưng tinh huống cụ thể sẽ giúp HS nắm được nhưng kiến thức. trên cơ sở tự giai quyết vấn đề.
  - GV không rập theo khuôn mẫu sẵn có mà hướng dẫn hành động, giúp mỗi HS giai quyết vấn đề theo cách suy nghĩ của minh.
  2.2 Chỉ đạo đổi mới PPDH theo quy trình

  Bước 1: Chuẩn bị
  - Nghiên cứu thực trạng đội ngũ GV.
  - Xem xét các điều kiện.
  - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo.
  Bước 2 : Chỉ đạo điểm
  - Chọn đối tượng thực nghiệm.
  - Chỉ đạo dạy thí điểm.
  - Dự giờ, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm  Chỉ đạo đổi mới PPDH theo quy trình

  Bước 3 : Chỉ đạo đại trà
  - Chỉ đạo thực hiện ở tất cả giáo viên và tất cả các môn học.
  - Dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm.
  Bước 4: Tổng kết đánh giá
  - Khen thưởng, trách phạt.
  - Tổng kết, nêu bài học kinh nghiệm  3. Chỉ đạo xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH.
  3.1 Chỉ đạo xây dựng thiết bị dạy học
  Chỉ đạo xây dựng TBDH tối thiểu, đồng bộ với yêu cầu đổi mới của chương trình, SGK.
  Chỉ đạo thực hiện xã hội hoá GD.
  - Phát động và duy trì phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học

  3.2 Chỉ đạo nâng cao hiệu quả
  sử dụng TBDH

  - Sử dụng phương pháp hành chính
  - Sử dụng hiệu quả TBDH được coi là một tiêu chí đánh giá thi đua.
  4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
  dạy học
  Mục đích:
  Đánh giá thực trạng hoạt động dạy học, xác định mức độ đạt đươc làm căn cứ để điều chỉnh QTDH, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  Hình thức:
  - Dự giờ
  - Kiểm tra chất lượng học tập của HS.

  Kiểm tra, đánh giá kết quả
  dạy học
  - Đánh giá Giáo viên theo hướng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học số10227/ THPT ngày 14/ 09/ 2001.
  - Đánh giá Học sinh theo QĐ số 51/2008 BGD&ĐT ngày 15/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo quyết định QĐ số 40/2006-BGD-ĐT (5/10/2006).

  Kiểm tra và cho điểm các bài
  kiểm tra, nhận xét kết quả học tập
  - Gi¸m ®èc Së GD&§T lùa chän quyÕt ®Þnh ¸p dông mét trong hai h×nh thøc:
  ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm hoÆc b»ng nhËn xÐt kÕt qu¶ hoc tËp ®èi víi m«n ThÓ dôc
  - NÕu ®¸nh gi¸ b»ng nhËn xÐt kÕt qu¶ hoc tËp th× vÉn xÕp thµnh 5 lo¹i nh­ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 5 quy chÕ nµy.
  ( M«n ThÓ dôc kh«ng thiªn vÒ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch theo yªu cÇu ®µo t¹o vËn ®éng viªn. Chó träng KT, KN vµ høng thó.)
  Nguồn: Lớp BD CB QLGD K56, 2009, Học viện Quản lý Giáo dục, Hà Nội.
  Sưu tầm (giữ nguyên bản gốc):
  Trần Quốc Thành, 090 5 59 00 99
  http://ngoclinhson.violet.vn
  http://ngoclinhson.tk
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓