Đồng Hồ

Thực Đơn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1DiemtrenDTLGvatoado.NLS.swf 1Gocluonggiacvatoado.NLS.swf 1Bangcacgocluonggiac.NLS.swf Thayoiemyeuthay.jpg CogiaovatranggiaoanNLS.jpg Lophocvangtuoitrevn.jpg Clip_Gioi_Thieu_Ve_Truong.swf

  Chương trình "Xây dựng trường học không khói thuốc lá"

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Thầy : Đinh Văn Trường
  Người gửi: Lê Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:28' 28-09-2009
  Dung lượng: 437.0 KB
  Số lượt tải: 208
  Số lượt thích: 0 người  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐAK LẮK
  TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
  -----------
  CHƯƠNG TRÌNH

  “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ”

  NĂM HỌC 2009 – 2010
  Thực hiện: BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH  Tháng 9/2009

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐAKLẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số :05 /QĐ-CVA Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 09 năm 2009

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học không khói thuốc lá”
  năm học 2009 - 2010
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN TP. BMT
  Căn cứ Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10/5/2007 và Quyết định số 129 QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.
  Căn cứ sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại hướng dẫn số 1350/HD-TLĐ ngày 14/8/2009 về phòng chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khoẻ CNVCLĐ.
  Căn cứ Công văn số 215/LĐLĐ ngày 16/9/2009 của Liên đoàn lao động và Công văn số 16/CĐN ngày 19/9/2009 của Công đoàn ngành về việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.
  Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
  Căn cứ yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực cán bộ,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều I: Thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học không khói thuốc lá” năm học 2009 – 2010 Trường THPT Chu Văn An, gồm các ông (bà) có tên sau :
  Ông Hoàng Minh Cương: Hiệu trưởng – Trưởng ban
  Ông Đinh Văn Trường: Chủ tịch Công đoàn – Phó Trưởng ban thường trực phụ trách CCVC.
  Ông Võ Tấn Hoà: Bí thư đoàn trường – Phó Trưởng ban phụ trách học sinh.
  Bà Thái Thị Phòng: Phó Hiệu trưởng– Thành viên
  Ông Lê Văn Thọ: Phó Hiệu trưởng – Thành viên
  Ông Đào Văn Chỉnh: Thư ký HĐGD – Thư ký
  Ông Ngô Hữu Ba: UVBCH Công đoàn – Thư ký
  Bà Nguyễn Thị Thảo Phụ trách Hội Liên hiệp Thanh niên –Thành viên.
  Ông Hoàng Văn Dậu: Tổ trưởng Toán Tin – Thành viên
  Bà Nguyễn Thị Ngát: Tổ trưởng Văn – Thành viên
  Ông Trương Văn Hùng: Tổ trưởng Vật lý CN – Thành viên
  Ông Trương Quang Đức: Tổ trưởng Hoá – Thành viên
  Ông Hồ Trọng Ngọc: Tổ trưởng Sinh CN – Thành viên
  Ông Phan Tùng Linh: Tổ trưởng Lịch sử GDCD – Thành viên
  Ông Ngô Minh Hoan: Tổ trưởng Địa lý – Thành viên
  Ông Tôn Thất Tường: Tổ trưởng Anh văn – Thành viên
  Ông Trần Nhật Tân: Tổ trưởng Thể dục - QP – Thành viên
  Ông Trần Quốc Thành: Tổ trưởng KHCN-KTKĐCL – Thành viên
  Bà Vũ Thị Hoài: Tổ trưởng Văn phòng – Thành viên
  47 Giáo viên chủ nhiệm khối 10, 11 và 12: Thành viên
  Điều II: Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo Quy trình xây dựng “Nơi làm việc không khói thuốc lá” trong CBGV, CNV và học sinh theo các căn cứ trên:
  -Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc lá, hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học.
  -Xây dựng phổ biến nội quy, kế hoạch thực hiện trường học không khói thuốc lá.
  -Giám sát, đánh giá hoạt động xây dựng môi trường, nơi làm việc không khói thuốc lá.
  Điều III: Các ban, bộ phận, tổ chuyên môn - nghiệp vụ, đoàn thể, và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký
  Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
  Tập thể, cá nhân ghi tại điều III (để thực hiện )
  Sở Giáo dục & Đào tạo, CĐ Ngành (để báo cáo )
  Văn thư (để lưu)
  BẢNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC LẢ TRONG CCVC VÀ HỌC SINH
  NĂM HỌC 2009 – 2010


  TT
   CCVC HÚT THUỐC
  HỌC SINH HÚT THUỐC
  
  
  Tổ chuyên môn
  Bộ phận Văn phòng
  Khối 10
  Khối 11
  Khối 12
  
  
  Tổ
  SL
  Công việc
  SL
  Lớp
  SL
  
   
  Gửi ý kiến